Panimula


Sa pangkalahatan, ang mga Pilipinong planong maging nurse sa Nordic countries kabilang na ang Sweden ay nangangailangan na mabusisi at sapat na panahon. Dahil ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi nakalinya sa sistema ng Europe at labas sa EU Directive, kailangang dumaan sa proseso ng qualification at credentialing system. Ang punong tagapamahala at tagaproseso ng mga lisensiya ng mga healthcare professional ay SOCIALSTYRELSEN (National Board of Health and Welfare).


Pwede ka ring dumiretsong mag-apply sa mga unibersidad sa buong bansa pero eto ay magandang gawin kong ikaw ay nasa Sweden na at may sapat ng kaalaman sa Swedish language (Umaabot ng 1-3 taon).


Diploma sa Labas ng EU/EEA


Kapag ang diploma ay galing sa labas ng EU at EEA, kinakailangan mong ipakita ang iyong sapat na kaalaman sa Swedish Language.


Ang pamantayan ay naaayon sa Common European Framework of Reference for Languages sa lebel na C1 o Swedish 3 galing sa municipal upper secondary adult education programme (Komvux). Pwede mo ring gamitin ang Norwegian at Danish languages bilang basihan dahil magkakalapit ang mga lenggwaheng ito.“Madaming mga Pilipino dito ang nagtatrabaho dito sa home care kagaya ko. Madami pa ang hindi qualified na Registered Nurse dahil kailangan pa nilang mag-aral ulit dito sa Sweden."Mary Rose Mårtensson

- FiNAN Representative, Sweden

Mga Unibersidad


Anong mga unibersidad sa Sweden ang nag-ooffer ng training para sa karagdagang edukasyon (Socialstyrelsen 2020):

1. Karolinska Institute
2. University of Gothenburg
3. Luleå University
4. Gävle University


Socialstyrelsen


1. Patingnan ang iyong educational background
2. Kunin ang proficiency test
3. Kumuha ng kurso tungkol sa Swedish laws at regulations
4. Dumaan sa clinical training
5. Magbayad at ipadala ang application

Pagdala ng mga Pilipino sa Sweden


May mga nagrerecruit ng mga Pilipino narses na mga agencies sa Pilipinas papuntang Sweden bilang Nursing Assistants. Ano po ang pananaw ng FiNAN? Basi sa mga available na research data, upang hindi masayang ang edukasyon ng isang kuwalipikadong nars sa Pinas, kinakailangan ng recruitment agency na tugonan at tulongan ang mga narecruit na mga Pilipinong narses na maging isang Registered Nurse (legitimerad sjuksköterska) sa host country. Sa pamamagitan nito nagagamit ng Pilipino nars ang kanyang skills at competencies at hindi ito magdudulot ng pagkalumbay, pakiramdam ng pangmamaliit sa sarili at yung tinatawag na deskilling.

Sa iba pang impormasyon sa pagiging nars sa Sweden, marapat na pindotin ang link na nasa baba.


https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/licence-application/outside-eu-eea/nurse-responsible-for-general-care-educated-outside-eu-eea/?fbclid=IwAR0qiO5Y7DnrKnhmPS9lKankon1fe6QMX90pFLWUU83Pl5S2uKifmfYy2_w


Huwag kalimutang maging miyembro sa FiNAN.Paano maging Rehistradong Nars sa Sweden?


The Filipino Nurses Association in the Nordic Region

11.10.2020